top of page

Inkoop trends

Inkoop trends
CONTACT
Introductie

Opdrachtgevers

''Hans is a very high energetic goal oriented "Jack of all trades". He had an important role in the project location policy @nders werken within the program management office. Focus on delivery and making sure that milestones were reached. He supported the program on the process, the financials, the planning and organization''. (Sabrina Palermo, 2012). 

''Hans heeft voor ons meerdere keren plannen van aanpak verzorgt bij aanbestedingen. Dit altijd binnen de gestelde tijd en budget. Daarnaast was de kwaliteit goed, zelf een keer eerste plek behaald. Ik zie uit naar een verdere samenwerking''. (Cock Geerlings, 2014). 

''Door het plotseling tijdelijk wegvallen van een inkoopmanager ontstond per direct een bezettingsprobleem. Hans heeft op een uitstekende wijze invulling gegeven aan deze cruciale functie binnen de organisatie. Van onze zijde is er veel waardering voor de expertise en de snelheid waarmee Hans Verweij als gedetacheerde zich heeft ontwikkeld tot een gewaardeerd collega. Niet alleen is het proces toch redelijk geruisloos gecontinueerd, we zijn ook een aantal verbetervoorstellen rijker.

 Wij zijn enorm geholpen: bedankt!''

(Frank de Garde, 2016). 

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
Projecten

Visie op inkoop

Zeventig procent van wat we omzetten wordt ingekocht bij derden. Behalve producten gaat het hier steeds meer om complexe diensten. In onze snel technocratiserende samenleving zoeken we steeds meer naar leveranciers die ons helpen een vooraanstaande positie in de markt uit te bouwen. Daarmee worden leveranciers steeds meer key-suppliers, maar wordt je daarmee dan ook automatisch key-customer of customer of choice? Daarvoor is meer nodig dan het sluiten van een slimme deal. De visie van Deal Projects op inkoop is dat het een cyclisch proces is. Weliswaar wordt inkoop vaak direct gerelateerd aan het contracteren, onderhandelen of sluiten van de deal, maar inkoop speelt ook een belangrijke rol bij de implementatie, beheer en de evaluatie.
 

In de praktijk zie je nogal eens dat het inkoopproces wordt benaderd als een formeel proces, zeker bij aanbestedingen onder de Europese Aanbestedingswet. Maar in onze optiek is de menselijke maat zeker zo belangrijk. Om het maximale uit de relatie met een leverancier te halen dienen we onze leveranciers te begrijpen, maar ook maximaal inzicht te geven in onze eigen drijfveren en doelstellingen. Behalve het selecteren en contracteren,  is professioneel contractmanagement met wederzijdse heldere verwachtingen in SLA’s en KPI’s hiervoor de basis. Vanuit deze wederzijdse kennis kan er een relatie ontstaan waarbij de zo begeerde ketensamenwerking op gang komt. En net als in iedere relatie ben je nooit klaar, maar moet je blijven werken aan een relatie waarbij beide partijen het maximale uit de samenwerking kunnen halen.

Deal Projects biedt bedrijven ondersteuning, zowel aan de opdrachtgeverszijde als aan de leverancierskant. Dit doen we dagelijks met veel passie en kennis, maar vooral ook met oog voor de menselijke maat.

Het cyclische inkoopmodel
Home

Contact

Naam: Hans Verweij
Telefoonnummer: 06-13324017
E-mail: hans.verweij@dealprojects.nl 

Bericht ontvangen!

bottom of page